Disclaimer

De informatie op deze website en andere informatie die we digitaal aanbieden (zoals e-mails) is met zorg samengesteld door Larooi Timmer- en Onderhoudsbedrijf. We streven ernaar om de informatie zo actueel en correct mogelijk te houden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Gebruikers kunnen aan de geboden informatie geen rechten ontlenen. Larooi Timmer- en Onderhoudsbedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die op welke manier dan ook ontstaan is door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie lig bij Larooi Timmer- en Onderhoudsbedrijf of haar licentiegevers, die toestemming hebben gegeven aan Larooi Timmer- en Onderhoudsbedrijf om (beeld)materiaal beschikbaar te stellen. Niets mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Larooi Timmer- en Onderhoudsbedrijf op welke wijze dan ook, gebruikt, vermenigvuldigd, gekopieerd, gedownload of opgeslagen worden.

Links naar andere partijen

Op deze website komen mogelijk externe links voor. Deze links zijn geplaatst om extra informatie over bepaalde onderwerpen te verschaffen. Larooi Timmer- en Onderhoudsbedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die bezoekers ondervinden door het gebruik van deze links.Contactformulier

  Adresgegevens

  Larooi Timmer- en Onderhoudsbedrijf

  Berltsumerdyk 7

  9044 MA Bitgum

  KvK 01177535

  email icon larooiwhatsapp icon larooibellen icon larooi
  Blijf op de hoogte via Facebook
  logo larooi diap